Close Menu

Uitzenden

Uitzenden is de meest flexibele vorm van arbeidsbemiddeling en kan ingezet worden als er tijdelijk extra capaciteit nodig is of om iemand voor langere tijd in een vaste positie in de organisatie te vervangen.

We bemiddelen voor een breed scala aan opdrachtgevers, voor zowel tijdelijke als permanente opdrachten. Oudstanding is specialist in de markten Zakelijke Dienstverlening, Overheid, Zorg en Onderwijs.

Ons kandidatenbestand bestaat uit mensen die op zoek zijn naar een tijdelijke of langdurige baan en mensen die na hun (vroeg)pensioen nog graag een bijdrage willen leveren op de arbeidsmarkt. Deze laatste groep is over het algemeen flexibel inzetbaar en bereid om onder het niveau te werken dat ze gewend zijn.  

We bieden:
+ Vakkundig advies en begeleiding
+ Uitgebreide en kwalitatieve selectieprocedure
+ Een groot netwerk voor zowel werkgevers als werkzoekenden

We werken conform de NBBU-CAO. Die is van toepassing op al onze uitzendkrachten. Hierbinnen is een speciale CAO opgenomen voor AOW-gerechtigden. Deze CAO biedt de mogelijkheid om ook na de pensionering voor langere tijd door te werken. 

PAYROLL

Payrolling: het uitbesteden van de juridische aspecten rond het werkgeverschap.

Oudstanding Payroll is de oplossing voor organisaties die medewerkers in dienst willen houden maar ze zelf niet in dienst kunnen of willen nemen. Waar een werkgever u in het geval van een dienstverband op de eigen loonlijst zet, kan dat ook worden uitbesteed aan een payrollbedrijf als Oudstanding. Wij verzorgen dan de verloning.

Op deze manier kunnen werkgevers medewerkers die met pensioen gaan langer binden aan de organisatie zonder werkgeversverplichtingen. Organisaties zonder beschikbare arbeidsplekken kunnen via payroll toch personeel aantrekken. Belangrijke projecten kunnen worden afgerond en specialistische kennis wordt gewaarborgd. 

Oudstanding werkt conform de NBBU-CAO. Hierbinnen is een speciale CAO opgenomen voor 65-plussers. Deze CAO biedt de mogelijkheid om ook na de pensionering voor lange tijd door te werken.  

OUDSTANDING PAYROLL VERZORGT:

+ De volledige salarisadministratie
+ Opstellen en versturen van arbeidscontracten
+ Verzending salarisspecificatie en jaaropgaven
+ Afdracht van loonheffing en sociale lasten

DE PRAKTISCHE VOORDELEN VAN PAYROLL:

+ Alleen gewerkte uren worden betaald
+ Geen contractverplichting 
+ Geen loondoorbetaling bij ziekte
+ Kennisbehoud zonder werkgeversverplichtingen

 

Wilt u meer weten over payrolling? Neem dan contact met ons op.

Vacature aanmelden
Meld uw vacature direct aan
Vacature aanmelden
Vacatures
Kijk hier voor een overzicht van onze actuele vacatures
Vacatures
Contact
Vragen? Neem contact met ons op
Contact