Close Menu

NBBU CAO

NBBU CAO

Oudstanding is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). De NBBU is een overkoepelende organisatie voor uitzendbureaus. Zij behartigt de gezamenlijke belangen en de kwaliteit van haar leden. Als arbeidsintermediair aangesloten bij de NBBU hanteren wij de NBBU-CAO. De NBBU controleert zijn leden periodiek op de toepassing van deze CAO. Het correct toepassen van de CAO's is een voorwaarde voor het behoud van het NBBU-lidmaatschap. Als u als kandidaat voor Oudstanding gaat werken, dan valt u automatisch onder de NBBU CAO.

Fasensysteem

De NBBU CAO bestaat uit 4 fases. Wanneer u voor het eerst voor ons gaat werken, start u in fase 1. Deze fase duurt 26 weken. Dit kan bij één maar ook bij meerdere opdrachtgevers zijn. Alleen de gewerkte weken tellen mee voor de fasentelling. Werkt u niet wekelijks dan kan fase 1 uitgerekt worden over een langere tijd, bijvoorbeeld 2 tot 3 jaar. Bereikt u de beoogde 26 gewerkte weken, dan stroomt u automatisch door naar fase 2.

Fase 2 duurt 52 weken. Elke week dat u werkt telt mee als gewerkte week en telt dus mee voor de telling van 52 weken.  Wanneer fase 2 is doorlopen, stroomt u door naar fase 3.

In fase 3 heeft u recht op een contract voor bepaalde tijd. Of u daadwerkelijk een contract voor bepaalde tijd aangeboden krijgt, is onder andere afhankelijk van uw werkplek en het aantal uren dat u voor ons werkt. In fase 3 kunt u maximaal 6 contracten in een periode van 4 jaar krijgen.

Na fase 3 volgt fase 4 en heeft u recht op een contract voor onbepaalde tijd. Oudstanding gaat alleen bij hoge uitzondering een fase 4 contract met u aan.

In fase 1, 2 en 3 geldt dat de telling opnieuw begint in fase 1 als u langer dan 26 weken niet heeft gewerkt.

Voor het volledige overzicht en uitleg van het fasensysteem verwijzen wij u door naar de NBBU CAO.

 

Inschrijven
Op zoek naar tijdelijk, vast of oproepwerk en bent u flexibel inzetbaar? Schrijf u hier in
Inschrijven
Vacatures
Kijk hier voor een overzicht van onze actuele vacatures
Vacatures
Contact
Vragen? Neem contact met ons op
Contact