rss
01 januari 2013 Categorie: Branche informatie
Mobiliteitsbonus voor werkgevers

Mobiliteitsbonus voor werkgevers

Wat is er veranderd? U krijgt een mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte.

Hoeveel premiekorting ontvangt u?

  • € 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder;
  • € 7.000 per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die gaat werken en tenminste het minimumloon verdient;
  • € 3.500 per jaar voor het in dienst nemen van een arbeidsgehandicapte die met loondispensatie gaat werken.

U mag de premiekorting arbeidsgehandicapte en de premiekorting uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder niet tegelijk toepassen. Heeft uw werknemer recht op beide premiekortingen? Dan past u alleen de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer toe. U krijgt de mobiliteitsbonus maximaal 3 jaar.

Premiekorting 62-plusser
De premiekorting voor het in dienst hebben van een werknemer van 62 jaar of ouder is vervallen.

55-plusser
Het plan voor de mobiliteitsbonus voor het in dienst nemen van een niet-uitkeringsgerechtigde 55-plusser gaat niet door. Het schrappen van dit deel van het wetsvoorstel is een van de maatregelen uit het begrotingsakkoord 2013 om de overheidsfinanciën op orde te brengen.

Voor wie?
Werkgevers.

Wanneer?
De wijziging is ingegaan per 1 januari 2013.

bron: www.antwoordvoorbedrijven.nl

Uw e-mailadres wordt niet getoond aan bezoekers.